tennguoidepnhat.net
Thơ Trung thu gửi các cháu nhi đồng (16-9-1953)
9 Tết Trung Thu, 8 nǎm kháng chiến, Các cháu khôn lớn, Bác rất vui lòng. Thu này Bác gửi thơ chung, Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa, Thu này hơn những Thu qua, Kháng chiến thắng lợi gấp ba, bốn l…