tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ vùng địch hậu (10-1953) (13)
Hôm nay Bác thay mặt cho Đảng và Chính phủ hoan nghênh các cô, các chú. Bác khen các cô, các chú ở đây, và khen đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ở địch hậu đã cố gắng, đã bền bỉ chống giặc, tích cực vượt…