tennguoidepnhat.net
12. Vì sao công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng?
Tất cả những người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động mà sống, là công nhân. Bất kỳ họ lao động trong công nghệ hay là trong nông nghiệp, bất kỳ họ làm nghề gì, cũng đều thuộc về giai…