tennguoidepnhat.net
Thư gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ vùng địch tạm chiếm (1-2-1954)
Gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ ở vùng tạm bị chiếm, Nhân dịp nǎm mới Giáp Ngọ, Bác thân ái chúc các cô, các chú nǎm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới. Nǎm vừa qua các cô, các chú đã anh dũ…