tennguoidepnhat.net
Thơ chúc Tết (1-2-1954)
Ngày Nguyên đán nǎm Giáp Ngọ Nǎm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành: – Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do, – Cải cách ruộng đất là công việc rất to. Dần dần làm cho ngư…