tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Rumani (1-1-1954)
Kính gửi đồng chí Ghêóocghiu Đê, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Rumani, Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Rumani, thay mặt nhân dân, Chính phủ nước Việt Nam…