tennguoidepnhat.net
50. Kết luận
Chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu Thường thức chính trị 49 lần, hôm nay chúng ta kết thúc. Chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề chính mà mọi người phải biết như: – Giai cấp là gì? – Phong…