tennguoidepnhat.net
Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ (12-5-1954)
Trước hết Bác gửi lời thân ái thǎm các chú thương binh. Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác. Bác quyết định khao các chú. …