tennguoidepnhat.net
Công giáo Pháp chống chiến tranh xâm lược Việt Nam (7-7-1954)
Nhân dân Pháp, giáo cũng như lương, đều chống chiến tranh ở Đông Dương. Cuối tháng 5, một nhóm lãnh tụ công giáo Pháp, trong đó có cả phụ nữ và nhiều vị linh mục, lại lên tiếng đòi chấm dứt chiến t…