tennguoidepnhat.net
Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc (21-9-1954)
Gửi bộ đội, cán bộ, đồng bào miền Nam ra Bắc, Hôm nay các cụ, các cô, các chú và các cháu đã ra đến nơi, tôi thân ái gửi lời hoan nghênh tất cả mọi người. Để thi hành hiệp định đình chiến, đồng bào…