tennguoidepnhat.net
Lời điếu cụ Phạm Bá Trực, Phó trưởng ban Thường trực Quốc hội (7-10-1954)
Tôi xin thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Cụ. Từ ngày nhân dân tin cậy cử Cụ làm đại biểu Quốc hội và Quốc hội cử Cụ vào Ban thường trực, Cụ đã đưa hết tinh thần và lực lượng …