tennguoidepnhat.net
Điện chúc mừng lần thứ 10 ngày giải phóng Bungari (9-9-1954)
Kính gửi đồng chí Đamianốp, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Cộng hoà nhân dân Bungari, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày nước Bungari được giải phóng, thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân…