tennguoidepnhat.net
Điện chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội Rumani (2-12-1954)
Kính gửi đồng chí Pêtơru Grôda, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Rumani, Nhân dịp mừng thọ 70 tuổi của đồng chí Chủ tịch, thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, …