tennguoidepnhat.net
Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn
Kỷ niệm 122 năm Sinh nhật Bác và 65 năm Ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên) Đường vào ATK Định Hoá hôm nay xanh mướt mát, ATK Định Hóa hôm nay đã trở thành Di tích Quốc gia Đặc biệt. …