tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường đại học nhân dân Việt Nam (19-1-1955)
Hôm nay Bác thay mặt Chính phủ đến hỏi thǎm các cháu và chúc các cháu vui vẻ, mạnh khoẻ, thi đua học tập, cố gắng tiến bộ. Sau đây Bác nêu vài ý kiến về việc giáo dục thanh niên để giúp các thầy gi…