tennguoidepnhat.net
Thư gửi các học sinh Trường sư phạm miền núi Trung ương nhân dịp trường khai giảng (19-3-1955)
Các cháu thân mến, Nhân dịp Trường sư phạm khai giảng, Bác gửi lời thân ái hỏi thǎm và chúc các cháu học tập tiến bộ. Các cháu thuộc nhiều dân tộc và ở nhiều địa phương. Nhưng các cháu đều là con e…