tennguoidepnhat.net
Chiêm ngưỡng chữ ký Hồ Chủ Tịch từ 1945 – 1969
79 chữ ký trải dài từ những ngày đầu nước nhà độc lập năm 1945 đến 1969, sẽ giúp chúng ta có thêm một góc nhìn thú vị về người Cha già của dân tộc Việt Nam. Bộ sưu tập bắt đầu với chữ ký vào ngày 1…