tennguoidepnhat.net
Thư gửi nhân dân và cán bộ các tỉnh có đê (1-6-1955)
Thân ái gửi đồng bào và cán bộ những tỉnh có đê, Mùa mưa sắp đến. Lâu ngày hạn hán, nǎm nay có thể lụt to. Chúng ta phải tỉnh táo đề phòng mọi bất trắc, quyết không được chủ quan. Chúng ta phải ra …