tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo (7-5-1955)
Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo, Từ một nǎm nay, vùng Tây Bắc ta được hoàn toàn giải phóng. Đó là do các dân tộc đoàn kết chặt chẽ, hǎng hái kháng chiến; do bộ đội ta anh dũng đánh…