tennguoidepnhat.net
Viên kẹo của Bác Hồ
– Gương mặt Bác thoáng buồn, Bác nói với tôi mà như nói với chính mình: “Còn hàng triệu cháu như các cháu, giờ này chưa có được một viên kẹo nào đâu…” TIN BÀI KHÁC Làng Sen …