tennguoidepnhat.net
Lời tuyên bố trước khi lên đường đi thǎm Liên Xô và Trung Quốc (22-6-1955)
Thưa đồng bào toàn quốc, Liên Xô và Trung Quốc là hai nước anh em của Việt Nam ta. Hôm nay, đáp lời mời của Chính phủ Liên Xô và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ nước Việt Nam …