tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu ở Ulan Bato Thủ đô Mông Cổ (8-7-1955)
Thưa đồng chí Thủ tướng, Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất vui mừng có dịp đến Ulan Bato, Thủ đô của nước bạn Cộng hoà Nhân dân Mông …