tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu khi đến sân bay Bắc Kinh (23-6-1955)
Thưa Mao Chủ tịch thân mến, Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng phấn khởi và sung sướng được mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung …