tennguoidepnhat.net
Có phê bình phải có tự phê bình (4-7-1955)
Báo Nhân dân thường đǎng những bài của bạn đọc hoặc của phóng viên nhà báo phê bình khuyết điểm trong công tác của một số ngành và địa phương. Nói chung nhiều ý kiến phê bình đều có cǎn cứ và những…