tennguoidepnhat.net
Bác Hồ: Tấm gương sáng về tập luyện thể dục thể thao
Cứ đến ngày này (19-5) cả nước lại hướng về ngày sinh của Bác. Với riêng ngành Thể dục – Thể thao, ngoài tấm lòng yêu nước thương dân, Bác còn là tấm gương sáng về tập luyện thể dục thể thao.…