tennguoidepnhat.net
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn thế giới
Sáng 19/5 chính quyền tỉnh Na-khon Pha-nôm (Thái Lan) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 116 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng hữu nghị ở Na-khon Pha-nôm. Đông đảo các quan chức tỉnh và …