tennguoidepnhat.net
Lời đáp trong buổi lễ nhận quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Đức (30-8-1955)
Đồng chí Đại sứ thân mến, Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của đồng chí Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Đức uỷ nhiệm đồng chí làm Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thay …