tennguoidepnhat.net
Gặp người sưu tầm 2222 bức ảnh về Bác Hồ
Cụ Đinh Văn Thân là người may mắn đã 3 lần được gặp Bác Hồ, cũng từ đó, để tỏ lòng biết ơn và thành kính công lao trời biển của Người, cụ đã bỏ biết bao công sức, tiền của đi khắp mọi miền đất nước…