tennguoidepnhat.net
“Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ…”
Thăm Khu di tích lịch sử ATK ở Định Hoá Thái Nguyên vào đúng ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hoá lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20-5-1947 &#…