tennguoidepnhat.net
Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh
(VOV) – Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng của Bác là hết sức quan trọng trong đó có sự góp sức của cán bộ nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước …