tennguoidepnhat.net
Bài nói tại phân hiệu II Trường Nguyễn Ái Quốc 7-1955
Bác đến thăm các cô các chú, các cô các chú cũng mong gặp Bác lâu rồi, nhưng vì công việc bận nhiều quá nên Bác không đến với các cô các chú được. Hôm nay Bác sẽ nói chuyện với các cô các chú một v…