tennguoidepnhat.net
Những ngày 19 tháng 5
ND – Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng mỗi người chúng ta lại bâng khuâng nhớ về kỷ niệm của những ngày 19-5 khi Bác Hồ kính yêu còn sống. Chợt nhớ lại ngày 19- 5-1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ …