tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi trong buổi lễ mừng Quốc khánh 2-9-1955
Thưa đồng bào toàn quốc, kiều bào ở nước ngoài, Thưa toàn thể chiến sĩ và cán bộ, Thưa các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng, Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Cách đây 10 năm, cũng …