tennguoidepnhat.net
Điện mừng sinh nhật Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ (3-12-1955)
Kính gửi ông Ragiǎngđra Prasát, Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ, Nhân dịp sinh nhật lần thứ 71 của Tổng thống, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nh…