tennguoidepnhat.net
Bài nói với các anh hùng mới được tuyên dương (31-8-1955)
Theo quyết định của Chính phủ, hôm nay, Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh làm lễ long trọng tuyên dương danh hiệu “Anh hùng quân đội” cho 26 chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất của quân đội ta. Tro…