tennguoidepnhat.net
Lời chúc thọ Chủ tịch Vinhem Pích (6-1-1956)
Hôm nay, chúng ta rất sung sướng chúc mừng đồng chí Vinhem Pích thọ 80 tuổi ! Đồng chí Vinhem Pích là một trong những vị lãnh tụ cách mạng nhiều tuổi nhất và được quần chúng yêu mến nhất. Đồng chí …