tennguoidepnhat.net
Lời chúc mừng nǎm mới (1-1-1956)
Cùng đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, Cùng toàn thể bộ đội và cán bộ quân, dân, chính, Đảng, Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái chúc tất cả mọi người năm mới đoàn kết, vui vẻ, mạnh kh…