tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc vương Cao Miên (3-3-1956)
Kính gửi Quốc vương Cao Miên Suramarit, Nhân dịp lễ đǎng quang của Quốc vương, tôi xin thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cá nhân tôi, kính gửi lời chúc mừng nhiệt liệt. Ngày 3 th…