tennguoidepnhat.net
Sơ kết 1 năm tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương Bác Hồ
Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm th…