tennguoidepnhat.net
Rèn luyện phương pháp, tác phong công tác theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên không chỉ là tổng hợp những lề lối, cách thức, biện pháp xử lý công việc, ứng xử xã hội và sử dụng để thực hiện chức…