tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu trong cuộc mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô sang thǎm nước ta (3-4-1956)
Thưa đồng chí Đoàn trưởng Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô, Thưa các đồng chí trong Đoàn, Thưa đồng bào, Hôm nay, nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước ta vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Liê…