tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp thành lập nước Cộng hoà Pakixtan (9-4-1956)
Kính gửi Ông Iskander Mirza, Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan, Nhân dịp ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan, thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng …