tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện trong lễ tuyên dương anh hùng quân đội lần thứ ba (7-5-1956)
Các đồng chí, Lần này Chính phủ lại tặng thưởng danh hiệu Anh hùng cho 43 cán bộ và chiến sĩ xuất sắc nhất của quân đội. Đó là một vinh dự lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Thay mặt Đảng…