tennguoidepnhat.net
Vì sao đế quốc Mỹ thích chiến tranh, sợ hoà bình? (7-6-1956)
Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, quân đội Mỹ bị thiệt hại rất ít. Đất nước Mỹ không hề bị một viên đạn, một quả bom. Mỹ lại bán vũ khí cho các nước mà đại phát tài. Dưới đầu đề “Súng đại …