tennguoidepnhat.net
Thư gửi thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7 (17-7-1956)
Nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), tôi nhờ Cụ chuyển lời chào thân ái của tôi cho: – Anh em thương binh, bệnh binh, – Gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ. Sau đây tôi có mấy …