tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5 (1-7-1956)
Thân ái gửi Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5, Cải cách ruộng đất đợt 5 đã làm xong. Cán bộ đã về tổng kết. Bác thay mặt Đảng và Chính phủ hỏi thăm các cô, các chú và gửi lời an ủi gia đìn…