tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Khu tự trị Việt Bắc (10-8-1956)
Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Việt Bắc, Nhân ngày thành lập Khu tự trị Việt Bắc, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chào mừng đồng bào, bộ đội và cán bộ toàn Khu. Mục đích lập Khu tự …