tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài Quốc ca Việt Nam
Quốc ca Việt Nam ra đời đã được 67 năm – cùng với Quốc kỳ, Quốc huy và Thủ đô Hà Nội – Quốc ca Việt Nam đã hòa vào máu thịt của mỗi người dân đất Việt. Dù ở đâu trên trái đất này, nếu a…