tennguoidepnhat.net
Thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1956)
Thân ái gửi: – Các cán bộ và chiến sĩ toàn quân, – Các thương binh, bệnh binh và quân nhân phục viên. Các đồng chí, Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân, tôi thân ái gửi lờ…