tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ An (14-6-1957)
Các đồng chí cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, Các đồng chí bộ đội, Các đồng chí trong Đoàn thanh niên, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đưa đến cho các đồng chí lời chào thân ái. Trong cuộ…